Εκθεση για τη Μάχη της Κρήτης – An exhibition about the Battle of Crete

arrowEnglish version further below

Η Νομαρχία Χανίων οργάνωσε έκθεση για τη Μάχη της Κρήτης (20 Μαΐου – 1 Ιουνίου 1941) στο παλαιό Τελωνείο Χανίων. Η έκθεση ολοκληρώθηκε στις 23 Μαΐου 2010 και τα εκθέματα αφορούσαν οπλισμό και ρουχισμό των στρατιωτών, στρατιωτικά οχήματα, φωτογραφίες και δημοσιεύματα εφημερίδων της εποχής.

Το video είναι από τοπικό τηλεοπτικό κανάλι.

…….. English version ……..

The Prefecture of Chania organised an exhibition about the Battle of Crete (20th May – 1st June 1941) with weapons and cloths of the soldiers, military cars, pictures and published articles of the newspapers of those days.