Ο Άγιος Πέτρος των Δομινικανών στο Ηράκλειο – St. Peter of Dominicans at Heraklion

arrowEnglish version further below

Ο Ιερός Ναός του Αγίου Πέτρου των Δομηνικανών είναι διατηρητέο μνημείο της εποχής της Φραγκοκρατίας που χρονολογείται από τα μέσα του 13ου αιώνα με αλλεπάλληλες οικοδομικές φάσεις μέχρι και την Τουρκοκρατία. Οι σημαντικότερες μορφολογικές αλλαγές που υπέστη το μνημείο οφείλονται σε σημαντικές καταστροφές και ανοικοδομήσεις μετά από μεγάλους σεισμούς, καθώς και σε διαδοχικές προσθήκες 6 παρεκκλησίων στην περίοδο μέχρι και τον 17ο αι.

Το Νοέμβριο του 2009 το έργο της αναστήλωσης του Ναού ολοκληρώθηκε και με αφορμή αυτό το γεγονός είχε δημοσιευτεί στο blog και η ιστορία του ναού. Πρόσφατα από τοπιό κανάλι μεταδόθηκε το ακόλουθο video που αφηγήται την ιστορία του Ναού, αλλά δείχνει και πολλές εικόνες του παλαιότερες και σημερινές.

Όσο για την είσοδο στο χώρο, περιμένουμε…

…….. English version ……..

The Church of Ss. Peter and Paul was built in the first years of Venetian rule as the katholikon in the Dominican order monastery (Domenicani Predicatori). It is one of the oldest examples of 12th century Dominican architecture, both in Greece and the rest of Europe.

November 2009, the renovation of the Church finished and a relevant post was published at this blog. There you could read about its construction, expansion and renovations through the years.

Here below you can follow a video broadcasted by a local TV channel, with more pictures of the Church older and modern.

We are still expecting for the visit to the Church….

Advertisement