Το χωριό Ράφτης – Raftis village

arrowEnglish version further below

Ο οικισμός Ράφτης βρίσκεται Νοτιανατολικά της Γέργερης, κοντά στον επαρχιακό δρόμο Ηρακλείου-Μοιρών. Βρίσκεται χτισμένος σε ένα πολύ όμορφο μέρος, ανατολικά από τον Ληθαίο ποταμό με θέα τον κάμπο της Μεσαράς. Είναι χαρακτηριστικό πως πάνω από τον οικισμό βρίσκεται «ο κούλες», στρατιωτικό παρατηρητήριο των Τούρκων.

Gergeri Map

Το χωριό είναι ακατοίκητο από τις αρχές της δεκαετίας του 1960. Με βάση τις αφηγήσεις των κατοίκων, το χωριό κτίστηκε είτε από τους Ενετούς είτε από τους Τούρκους. Αλλά σύμφωνα με έγγραφο του 1414 το χωριό Ράπτης είναι ενετικό και το μοιράζονται ο Νικόλαος Dandulo και ο Ανδρέας Καλικάς.

Ο τρόπος ζωής ήταν παραδοσιακός. Στην κατασκευή των σπιτιών έχουν χρησιμοποιηθεί φυσικά υλικά (πελεκόπετρες) από κοντινή περιοχή. Μοιάζει στο χωριό αυτό να σταμάτησε το ρολόι του χρόνου πριν από 40 χρόνια, αφού ο οικισμός έμεινε σχεδόν ανέπαφος τα χρόνια αυτά. Με την έννοια αυτή ο οικισμός αποτελεί το συνδετικό κρίκο με μια εποχή που έχει φύγει και φαίνεται πως δε θα ξανάρθει.
Η αναπαλαίωση των κτισμάτων για τη διαμονή επισκεπτών, σε συνδυασμό με την προσφορά της Κρητικής διατροφής, αποτελούν δύο σοβαρούς λόγους για να υπάρξει ξανά ζωή στον εγκαταλελειμμένο αυτό οικισμό.

(πηγή: ιστοχώρος Δ. Ρούβα)

Ακολουθεί video από το τοπικό τηλεοπτικό κανάλι.

…….. English version ……..

Raftis is located northeast of Gergeri, near the road from Heraklion to Mires. It is built in a very beautiful place, east of the river Litheon overlooking the plain of Messara.

Gergeri Map

The village is not inhabited since the early 1960s. As former residents say, the village was built either by the Venetians or the Turks. But according to a document of 1414 the village is a Venetian and was owned by Nikolaos Dandulo and Andreas Kalikas.

The lifestyle was traditional. The construction of the houses was done by using natural materials (pelekopetres) from the surounding area. When you visit the village you feel as if the time stopped 40 years ago, since the settlement is almost intact over the years.

Here below you can follow a video as broadcasted by the local TV channel.

Advertisement