Εκθεση Αρχαίας και Παραδοσιακής Ναυπηγικής στα Χανιά – Ancient and Traditional Shipbuilding at Chania

arrowEnglish version further below

Σημαντικό βήμα ανάπτυξης του Ναυτικού Μουσείου Κρήτης στα Χανιά, αποτελεί η παραχώρηση από το ΥΠΠΟ ενός από τα Ενετικά Νεώρια του Μόρο στον μυχό του παλιού λιμανιού των Χανίων για τη δημιουργία της μόνιμης έκθεσης Αρχαίας και Παραδοσιακής Ναυπηγικής. Έγινε μερική αποκατάσταση του Νεωρίου με τη συνδρομή φορέων και ιδιωτών οι οποίοι ανταποκρίθηκαν σε σχετική έκκληση του Μουσείου. Στις εργασίες αποκατάστασης περιελήφθησαν μεταξύ άλλων η ανακατασκευή της πόρτας, η επίστρωση του δαπέδου και η στεγανοποίηση της οροφής.

Σήμερα το Νεώριο είναι το μοναδικό επισκέψιμο από τα διασωζόμενα στον ενετικό λιμένα το οποίο προβάλλει την αρχική του λειτουργία χωρίς μόνιμες παρεμβάσεις. Γι’αυτό και συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των τουριστών σε συνδυασμό με την μόνιμη έκθεση Αρχαίας και Παραδοσιακής Ναυπηγικής.

Κύριο έκθεμα είναι το Μινωικό πλοίο το οποίο ανακατασκευάστηκε, το πειραματικό μοντέλο, τα εργαλεία και υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και μια πλήρης σειρά φωτογραφιών που παρουσιάζουν τα στάδια της ναυπήγησης καθώς και τον πειραματικό πλού.

Στην Έκθεση Παραδοσιακής Ναυπηγικής περιλαμβάνονται παραδοσιακά σκάφη με την ιστιοφορία τους, τον αλιευτικό εξοπλισμό τους, εργαλεία παλαιών καραβομαραγκών, ναυτικοί κόμποι, παλάγκα, η αλιεία στην Κρήτη(1845-1979) κ.ά. (πηγή: Ναυτικό Μουσείο Κρήτης στα Χανιά).

Ακολουθεί σχετικό video από τοπικό κανάλι.

…….. English version ……..

The Ministry of Culture’s bestowal of one of the Venetian dockyards in the Old Port of Chania for the creation of a permanent exhibition, Ancient and Traditional Shipbuilding, is an important step in the development of the Maritime Museum of Crete at Chania. With the contribution of organizations and private persons, that answered to the request of the museum, a partial restoration of the Dockyard was made. The restoration works included the reconstruction of the door, the floor overlay, and the seal of the roof.

At present, it is the only accessible to visitors Dockyard in the Venetian Port that highlights its initial function with no permanent interventions. It is for this reason, in combination with the permanent exhibition of Ancient and Traditional Shipbuilding that attracts the tourists’ interest.

The main exhibit is the reconstructed Minoan-era Ship, the experimental model, the tools as well as the materials used in its making. Also a series of photos as well as a map of the experimental voyage are also on display.

The Traditional Shipbuilding Exhibition exhibits traditional vessels with their sails and their fishing tackle, tools of traditional shipwrights, marine knots, blocks and tackles, the fishery in Crete (1845-1979) etc. (Source Maritime Museum of Crete at Chania).

You can see a video, as broadcasted by a local TV Channel.

Advertisement