Έκθεση για τον Leorardo Da Vinci – Exhibition Leorardo Da Vinci

arrowEnglish version further below

Νεα σελίδα στην ενότητα των φωτογραφιών, με εικόνες από την έκθεση «Leonardo Da Vinci – Εφευρέτης και Επιστήμονας»..

…….. English version ……..

New page under photos section of the blog, with pictures taken from the exhibition, “Leonardo da Vinci – Scientist and Inventor”..

Advertisement