Υακίνθια 2009 – Yakinthia 2009

arrowEnglish version further below

Οι βοσκοί της Μεσογείου στα «Υακίνθια 2009″

Η Κρήτη, καλεί για πρώτη φορά στην ιστορία της στη γιορτή των «Υακινθίων εκδηλώσεων Πολιτισμού» από τις 24 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου 2009,τους βοσκούς της Μεσογείου.

Αναλυτικό πρόγραμμα υπάρχει στη σχετική σελίδα των Υακινθίων.

…….. English version ……..

THE SHEPHERDS OF THE MEDITERRANEAN AT «YAKINTHIA 2009»
Crete calls for the first time ever in celebration of «Yakinthia Cultural Events» from 24 July to 2 August 2009 the shepherds from the Mediterranean Sea.

You can find the detailed program of the events at the relevant page of Yakinthia.

Advertisement