Μουσείο της ταινίας «El Greco» – Museum of film «El Greco»

arrowEnglish version further below

H τοποθεσία στον Χάρτη του Ηρακλείου (από το Δήμο Ηρακλείου)

Pili B

…….. English version ……..

Have you seen the movie «El Greco»?
Do you know who «El Greco» is? Here you find his biography.

Costumes used at this film will be hosted in a new Museum in Heraklion. At the beginning, they will use the Venetian walls of the city, the Gate Bethlehem which is located near Kazantzakis tomb.
The video here below is in Greek but you may see the location and some scenes from the film.

Advertisement